Thị trường văn chương Việt, một cái nhìn lịch sử

Bài 1: Khởi từ ái tình, đặt tên sách và quảng cáo

15:24 15/05/2019

Bởi sự tiếp sức của in ấn và báo chí, có thể nói, văn chương Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đã bắt đầu hình thành rồi ngày càng tham gia sâu vào câu chuyện bán - mua tác phẩm.

Ý kiến bạn đọc