Ba bài thơ nôm của Vua Lê Thánh Tông về biển đảo Quảng Ninh

08:58 24/05/2020

Trong quá trình biên soạn sách Văn học biển đảo Việt Nam - tổng tập, tôi đã tìm được 3 bài thơ Nôm của Vua Lê Thánh Tông viết về biển đảo Quảng Ninh. 

Ý kiến bạn đọc