Có hay không "Hội tao đàn" thời Vua Lê Thánh Tông?

11:33 26/02/2020

Hội tao đàn thường được hiểu là "Hội nhà văn cung đình của Việt Nam" (Từ điển Văn học 2006, tr. 649), được thành lập vào năm 1495. Hội này còn được gọi là Hội tao đàn Nhị thập Bát tú được thành lập bởi vua Lê Thánh Tông (1442-1498) cùng 28 triều thần.

Ý kiến bạn đọc