Chung chiêng ở quê nhà mẹ vua Lê Thanh Tông

15:35 12/07/2010

Nói chung chiêng bởi chúng tôi đến xã Định Hòa cách ngôi đền thiêng Trạng nguyên Khương Công Phụ hơn 2km thì tình cờ gặp đúng kỳ lễ hội đền Bà được tổ chức từ 22 đến 26 tháng Ba Âm Lịch. Sân Đền rền vang nhịp đàn tranh, thập lục cùng kèn trống của liền mấy hội hát chầu văn lên đồng khiến ánh nắng trưa gay gắt ngoài kia như cũng rung rinh chung chiêng. Đền Bà, còn gọi điện Thừa Hoa hay đền Nhì, nơi thờ thân mẫu vua Lê Thánh Tông Ngô Thị Ngọc Dao.

Ý kiến bạn đọc