Sự trở lại của những nhà thông thái đa năng

20:00 31/05/2018

Tục ngữ Việt Nam có những câu như “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” hay “Một nghề thì sống, đống nghề thì chết” để đề cao người biết một nghề và biết rất sâu, tới mức độ thành đạt, vinh quang với nghề. 

Ý kiến bạn đọc