Chí sĩ yêu nước Nguyễn Văn Tạo: Đường từ Paris về Việt Nam

08:45 22/11/2017

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Nguyễn Văn Tạo lớn lên trong sự nuôi dạy của người chú ruột làm nghề thuốc Bắc nơi quê nghèo Phước Lợi (huyện Bến Lức, tỉnh Long An). 

Ý kiến bạn đọc