Ngoại giao không gian “kiểu Modi”

08:13 11/10/2017

Ấn Độ có truyền thống sử dụng không gian như một công cụ cho sự phát triển của đất nước. 

Ý kiến bạn đọc