Thủ tướng Narendra Modi và tham vọng "kết nối thế giới"

08:00 26/03/2018

Trong suốt thời gian cầm quyền, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có những bước dịch chuyển đối ngoại ấn tượng, đi từ quan sát đến hành động và chuyển từ thế thụ động sang chủ động. 

Ý kiến bạn đọc