Thông điệp của chính khách

21:45 14/03/2018

Những bài nói, phát biểu của chính khách tại các diễn đàn khu vực, quốc tế hay nhân chuyến thăm cấp cao của các nguyên thủ quốc gia thường được dư luận chú ý. 

Ý kiến bạn đọc