Uy nghiêm kiểm tra, lòng tin dân chúng

10:54 25/12/2017

Chưa bao giờ, những kết luận từ các phiên họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương lại được dư luận quan tâm đặc biệt đến vậy. 

Ý kiến bạn đọc