Khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh:

Lửa vẫn âm ỉ cháy

21:05 16/10/2017

Ngày 5-6, Qatar bị cùng lúc bảy nước vùng Vịnh (gồm Saudi Arabia, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Ai Cập, Yemen, Libya và Mandives) cắt quan hệ ngoại giao. 

Ý kiến bạn đọc