Trần Thừa – Những góc khuất chờ giải mã

08:40 02/01/2021

Từ “Đại Việt sử ký toàn thư” đến “Khâm Định Việt sử giám cương mục” đều nhắc đến Trần Thừa (1184-1234) một cách hết sức hạn chế. Ngoại trừ “Việt sử lược” viết khá chi tiết về cuộc đời của Trần Thừa, ta thấy hầu như không ai nhớ công trạng gì của vị “Thái tổ” họ Trần này. Liệu rằng Trần Thừa có thực sự chỉ là kẻ “tọa hưởng kỳ thành”, hay thực sự là một dạng “bố già” (trong danh tác “The Godfther” của Mario Puzo) như “Don” Vitto Corleone?

Ý kiến bạn đọc