Chân dung quyền lực triều Nguyễn (kỳ cuối):

Hà Tông Quyền: “Chánh văn phòng hoàng cung” của Minh Mệnh

10:26 18/10/2020

Bất cứ bộ máy chính trị nào đều tồn tại các chốt chặn quyền lực. Chúng ta thường chỉ chú ý tới các quan chức với thứ bậc cao, hoàng đế, tổng thống, thủ tướng, chủ tịch... mà quên mất sự vận hành có tính chất hệ thống của bộ máy quyền lực nhà nước.

Ý kiến bạn đọc