Chân dung quyền lực triều Nguyễn (Kỳ I):

Trương Đăng Quế: Tể tướng không danh hiệu

20:25 02/09/2020

Sự vận hành của thể chế quân chủ tạo ra ý niệm về quyền lực tuyệt đối của nhà vua. Các ý tưởng thần thánh hóa vị thiên tử tạo ra biểu tượng về quyền lực tuyệt đối. Luật pháp và sự vận hành của hệ thống hành chính là cơ sở thiết chế của quyền lực tuyệt đối.

Ý kiến bạn đọc