Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ:

Thở bằng… hơi thở dân gian

14:04 06/01/2020

Gần bốn mươi năm trước, tôi từ chiến trường K chuyển ngành về Khoa Văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội, được gặp thầy Nguyễn Hùng Vĩ. Thầy dạy chúng tôi môn văn học dân gian, cụ thể là Mo Mường - trường ca Đẻ đất đẻ nước.

Ý kiến bạn đọc