Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ: “Hãy lắng nghe quá khứ”

16:29 26/12/2014

Uyên bác và hóm hỉnh, ông có cách nói chuyện khiến người khác phải bật cười, ngay cả khi đề cập một vấn đề quan trọng nhất. Một người đọc nhiều, suốt đời gắn bó với môi trường giáo dục, ham đi điền dã để nghiên cứu tìm hiểu văn hóa dân gian. Ông tự hào về nền văn hóa dân gian phong phú của dân tộc, xem nó như là ngọc quý, là nền tảng tạo nên các giá trị của đời sống hiện đại. Nhưng ông cũng buồn về cách chúng ta gìn giữ, ứng xử, thấu hiểu và phát huy các giá trị văn hóa dân gian chưa xứng với vị thế và tiềm năng của nó. Ông là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ.

Ý kiến bạn đọc