Thiền tranh

17:52 01/02/2019

Tôi đã nghĩ Đặng Tiến như một thiền sư, và tranh của anh như những bản nhạc thiền. 

Ý kiến bạn đọc