Tình Đặng Tiến

19:08 15/05/2016

Tan buổi gặp mặt cộng tác viên cuối năm tại trụ sở có cây đa tuyệt đẹp của Báo Nhân dân ở 71 Hàng Trống, thấy Đặng Tiến khệ nệ những túi to túi nhỏ. Hỏi anh tay cầm tay nắm gì lắm thế, Đặng Tiến cười xòa: Mứt tết Vi Thùy Linh nhờ đem về Hải Phòng cho người quen.

Ý kiến bạn đọc