Thi sĩ Trần Huyền Trân: Gặp Tản Đà xót Tản Đà khóc Tản Đà…

10:46 17/10/2018

Tản Đà (1889 - 1939) và Trần Huyền Trân (1913 - 1989) đều là hai nhân vật nổi danh của thi ca Việt Nam hiện đại. 

Ý kiến bạn đọc