Trần Huyền Trân: Khói lửa bốc hoa tay kẻ sĩ

04:02 06/09/2016

Thi sĩ Trần Huyền Trân là nhân vật cuối cùng được Hoài Thanh – Hoài Chân “mời” vào chiếc chiếu “Thi nhân Việt Nam” sang trọng. Thế nhưng, thi sĩ Trần Huyền Trân chỉ được nhắc với đôi lời trân trọng mà không hề được trích một tác phẩm nào. Có lẽ, thời điểm ấy chân dung sáng tạo của Trần Huyền Trân chưa rõ nét.

Ý kiến bạn đọc