Tên thầy thuốc cứu mình, là bác sĩ Sơn…

11:45 25/02/2017

Đúng như lời nghệ sĩ Văn Hanh tổng kết, Bs. Sơn hội đủ trong người mình cả hai chữ Tâm và Tài. Và cả hai chữ đẹp nhất ấy đã được Bs. Sơn dâng hiến trọn vẹn cho người bệnh...

Ý kiến bạn đọc