Nhớ "nhà khổ hạnh" Trần Đức Thảo

11:08 29/06/2019

Làng Song Tháp quê ông, cách làng tôi một cánh đồng. Ông là một trong những nhà nghiên cứu triết học hàng đầu của Việt Nam. 

Ý kiến bạn đọc