Nhà giáo Lê Gia Linh: Người thờ triết gia Trần Đức Thảo tại từ đường

17:19 28/12/2018

Nhà giáo Lê Gia Linh là cháu nội sử gia Lê Trọng Hàm, tác giả bộ "Minh Đô sử" đã thờ phụng Giáo sư (GS) Trần Đức Thảo - Trưởng khoa Lịch sử đầu tiên của Đại học Tổng hợp (Đại học KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội hiện nay - PV) tại từ đường ở Nam Định.

Ý kiến bạn đọc