Nhà văn Đinh Phương: Đi vào vùng lơ lửng...

16:00 28/11/2016

Phương bảo "đợt vừa rồi mất mát nhiều cảm xúc quá nên dạo này thức khuya để tìm lại cái gì đó". Phương bảo cái cảm giác lên đồng khi viết càng ngày càng ít lại và những giấc mơ cũng bỏ mình mà đi mất rồi.

Ý kiến bạn đọc