Nhìn lại một mùa văn học:

Nhà văn Di Li: Nhà văn trẻ khát vốn sống

15:31 11/01/2010

"Thú thực lớp trẻ chúng tôi khó khăn về vốn sống. Lúc nào tôi cũng cảm thấy thiếu hụt kiến thức và vốn sống. Lắm lúc thấy mình giống như con thuồng luồng, va chạm vốn sống và kiến thức càng nhiều càng thấy mình hổng lỗ chỗ", nhà văn trẻ Di Li chia sẻ.

Ý kiến bạn đọc