Nhà báo Lưu Động: Cái tên ấy chính cuộc đời

10:22 04/08/2019

Tên khai sinh của ông là Nguyễn Xuân Canh. Hoạt động cách mạng, ông lấy bí danh Nguyễn Trịnh Liệt.

Ý kiến bạn đọc