Nhà báo Hoàng Thế Dũng: Một chân thành, một son sắc vững bền

20:18 04/07/2019

Từ một cán bộ quân sự - Chính ủy Trung đoàn Thủ đô Hoàng Thế Dũng, chuyển sang làm báo - Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân Hoàng Thế Dũng, rồi ông thành nhà nghiên cứu lịch sử quân sự với bút danh Lê Chung. 

Ý kiến bạn đọc