Nhà báo Vũ Thái Phong: Chủ bút báo Dân Quân (Nam bộ)

10:28 15/05/2019

Được Đảng và Nhà nước tạo điều kiện cho các cụ cán bộ lão thành cách mạng vào miền Nam an dưỡng, ông Phí Văn Bái lần tìm người bạn cố tri Vũ Duy Loan năm xưa. 

Ý kiến bạn đọc