Người say trong tỉnh, tỉnh trong say

15:51 14/06/2019

Thực tình, tôi ít có dịp được tiếp xúc với ông. Những lần gặp gỡ, đều do công việc gấp gáp. Nhưng ấn tượng về ông là một nhà thơ dễ gần, chân tình, với nếp sống giản dị.

Ý kiến bạn đọc