Nhà thơ Hoàng Trung Thông: Anh sống như anh viết

11:47 14/01/2019

Hoàng Trung Thông không chỉ là một nhà thơ. Ông là một người hoạt động văn nghệ chuyên nghiệp.

Ý kiến bạn đọc