Nghệ thuật của sắc màu

10:45 27/10/2018

Tôi vẫn thường nghĩ về các họa sĩ bằng một suy nghĩ, họ là những người "mơ mơ, thực thực", tỉnh và mộng đều nằm trong nét cọ tài hoa. 

Ý kiến bạn đọc