Họa sĩ Đặng Phương Việt: Mật sen của Việt

06:56 31/05/2018

Họa sĩ Đặng Phương Việt đã được định danh trong làng tranh Việt bằng cái tên Việt “sen”. 

Ý kiến bạn đọc