NSND Lý Huỳnh: Bạc đầu phu thê

09:22 03/11/2016

Gia đình nghệ sĩ Lý Huỳnh có rất nhiều người nổi tiếng. Thế nhưng, khi hỏi họ ai là người quan trọng nhất trong nhà, thì tất cả đều trả lời: bà Lan, vợ nghệ sĩ Lý Huỳnh!

Ý kiến bạn đọc