Bắt đầu từ “Tâm hồn của đá”?

08:50 26/10/2019

Gần đây nhất trong chương trình Điều còn mãi, cả khán phòng Nhà hát Lớn sau khi nghe Tùng Dương hát Tâm hồn của đá, cái tên Trần Mạnh Hùng được vang lên hết sức rõ rệt.

Ý kiến bạn đọc