Thế Dũng - Minh Tâm: Sông vẫn chảy dưới trời

17:46 29/08/2019

Anh chị ngồi đó, an nhiên, tự tại và có phần giản dị. Hai gương mặt từng trải lộ rõ nét tài hoa của những người trí thức Việt Nam, đã có nhiều năm sinh sống ở Châu Âu. 

Ý kiến bạn đọc