Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan: Câu thơ thương nhớ đời mình

10:09 17/04/2017

Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan cũng như những người phụ nữ khác, cũng nhiều ẩn khuất trong đời mình. Mà, ai cũng có góc khuất dành làm của riêng, dù của riêng ấy thật nhiều đau đớn, đôi khi thật nhiều nỗi niềm.

Ý kiến bạn đọc