Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan: “Một khi măng đã thành tre”

15:27 22/11/2011

" Có câu “Dạy con dạy thuở còn thơ…”, từ lớp mẫu giáo đã không dạy trẻ yêu tiếng Việt, thì khi măng đã thành tre, có muốn uốn theo ý mình cũng không thể được!". Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan nói về biên độ cho ngôn ngữ sành điệu hiện nay.

Ý kiến bạn đọc