Cát Phượng – Kiều Minh Tuấn: Dài thêm ngày tháng gọi tên nhau

08:21 01/08/2017

Cuối cùng thì, sau rất nhiều nỗ lực kèm một chút may mắn, Kiều Minh Tuấn đã được nhớ mặt biết tên rộng khắp. 

Ý kiến bạn đọc