NSND Thúy Mùi: Ai mang con nhện giăng mùng

21:39 10/05/2018

Thúy Mùi kể làng chị ở Khánh Mậu, Ninh Bình có những 5 đội chèo. Từ bé lũn cũn đi theo bố mẹ tập luyện và biểu diễn, nên các làn điệu chèo Mùi thuộc lúc nào không hay. 

Ý kiến bạn đọc