Phan Đăng - giời đày làm báo

20:30 03/03/2018

Phan Đăng có gì đó giống trường hợp Nguyễn Bính, thi sĩ biết rõ số phận mình, “giời đày làm thơ”. 

Ý kiến bạn đọc