Nguyễn Khắc Phê: Người "di truyền" chữ

21:57 13/09/2018

Nguyễn Khắc Phê là một trong rất ít nhà văn có gốc gác "oách" nhất trong 18 nhà văn Việt Nam đang sống ở Huế . 

Ý kiến bạn đọc