Nhà văn Nguyễn Khắc Phê và những cuốn nhật ký 56 năm trước

09:29 15/03/2016

Mở cuốn sách anh Phê tặng ra đọc. Và tôi đã giật mình: Đây là cuốn ký sự hấp dẫn vì nó được viết từ những trang nhật ký từ 56 năm trước! Thế là tôi bị cuốn hút theo từng trang nhật ký ấy…

Ý kiến bạn đọc