Đừng chỉ xin lỗi, hãy hành động!

16:26 15/04/2016

Tuần rồi, dư luận đã được thỏa nguyện bởi pha xin lỗi vô tiền khoáng hậu của một Bộ trưởng. Bộ trưởng xin lỗi nhân dân vì diễn giải chưa rõ ý khiến nhân dân hiểu nhầm.

Ý kiến bạn đọc