Xin lỗi, rồi sao nữa?

Đừng để phải xin lỗi

23:42 05/04/2016

Thú thật tôi có cảm tình với những lời xin lỗi, dẫu là trước đó người nói ra lời này đã gây một lỗi lầm hay tai họa gì đó cho người khác. Đơn giản là với tôi, sự xin lỗi ấy thể hiện rằng họ biết lỗi, họ thấy day dứt, ăn năn vì điều đã làm, họ mong bỏ qua sự không may hay vô tình ấy. Hơn cả, đó là phép lịch sự, văn minh trong ứng xử giữa người với người. Bởi con người thì không hoàn hảo, hầu như ai cũng đôi lần mắc lỗi lầm.

Ý kiến bạn đọc