Xin lỗi, rồi sao nữa?

Đằng sau lời xin lỗi

11:48 07/04/2016

Chỉ trong vòng 1 tuần, đã có 2 lời xin lỗi từ giới chức trách được đưa ra và báo chí đã công khai đưa tin về 2 lời xin lỗi ấy.

Ý kiến bạn đọc