Sài Gòn nhớ nhớ quên quên

10:44 02/04/2017

Vừa về lại Sài Gòn sau một đêm ở Hà Nội, Hà Nội mưa rây rây lạnh tím tái. Thoáng cái đến phi trường Tân Sơn Nhất đã nghe không khí nong nóng như cũ.

Ý kiến bạn đọc