Sài Gòn trong Việt là...

12:05 27/02/2017

Việt sẽ chẳng thuộc về nơi nào cả. Hà Nội: Không. Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt: Không. Sài Gòn: Cũng không. Nhưng trong những trạm dừng chân mà Việt đã ghé, Việt nói với tôi, Sài Gòn là trạm dừng chân đông đúc nhất.

Ý kiến bạn đọc