Phỏng vấn thượng đế

11:16 19/02/2017

Phóng viên (PV): Thưa Thượng Đế, có phải Ngài là đấng tối cao không ạ?

Ý kiến bạn đọc