Phỏng vấn một thẩm phán

17:43 18/10/2018

Phóng viên (PV): Thưa anh, suy cho tới cùng thì thẩm phán tồn tại để làm gì?

Ý kiến bạn đọc