Phỏng vấn một thầy giáo

09:27 12/09/2018

Phóng viên (PV): Ơ kìa, chào thầy, thầy đi đâu mà vội vã thế?

Ý kiến bạn đọc